Witamy

Fundacja Edukacji i Rozwoju BONA FIDES za cel obrała sobie propagowanie wiedzy prawnej w społeczeństwie.

Image

Witamy

Fundacja Edukacji i Rozwoju BONA FIDES za cel obrała sobie propagowanie wiedzy prawnej w społeczeństwie, szerzenie edukacji prawnej oraz niesienie indywidualnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.